Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

 

            Η επιβεβαωση των απψεων και των προτσεν σου, δεν αισθνεσαι πντοτε ικανοποηση ταν γνονται καθυστερημνα και «κουτσ». Αυτ ακριβς απεικονζουν οι τελευταες προτσεις της κ.Μρκελ.

χει γνει αντιληπτ φανεται, πρτο, τι εναι προς φελος της Ε.Ε. και ιδως των «δυνατν» η παρξη του Ευρ, ρα και η αντσταση στην επθεση που δχεται, και δετερο, τι κτι ττοιο επιτυγχνεται ΜΟΝΟ με την ολοκλρωση της οικονομικς ενοποησης της Ε.Ε.

            Αυτ λλωστε προβλπεται και απ τον καταστατικ χρτη δρυσης της Ενωμνης Ευρπης, μνο που πως αποδεικνεται εκ των πραγμτων, λγοι αν χι καννας δεν το χει αντιληφθε. Αν αυτ εχε γνει αντιληπτ, πρτο, δεν θα διερυναν την Ε.Ε. πριν επιτευχθε η εμβθυνση, στην οποα περιλαμβνεται και η οικονομικ ενοποηση και δετερο, δεν θα βλεπαν οι «δυνατο» τους «αδυντους» ως παρες της Ευρωζνης, αντιδρντας σπασμωδικ με λψη μτρων τπου «μνημονου» και επιβλλοντας σκληρ μχρι απνθρωπα οικονομικ και χι μνο, μτρα, με μοναδικ δυστυχς σκοπ τη μεωση του δημοσιονομικο ελλεμματος, αντ κινσεων και προτσεων σγκλισης των οικονομιν των κρατν μελν.

            Αλλ υπρχει και μια τρτη παρμετρος που επιβεβαινει την γνοια της ννοιας της οικονομικς ενοποησης της Ευρωζνης σε πρτο στδιο. Οικονομικ ενοποηση ασφαλς συνεπγεται κατ’ ανγκη εκχρηση αρμοδιοττων, ρα κεντρικτερος προγραμματισμς και λεγχος της οικονομικς πολιτικς κθε χρας-μλους, κτι που δεν θεωρεται ανμειξη στα οικονομικ τους.

            Οι πρτες διστακτικς προτσεις της κ.Μρκελ, εκε απβλεπαν, ασχτως αν και η δια ενδχεται να μη το χει πλρως αντιληφθε. Οι πρτες αντιδρσεις, χι μνο απ τη χρα μας αλλ και απ λλες ευρωπακς χρες (Βλγιο, Αυστρα κ..), μας θυμζει τους πρινους φιλιππικος λγους του Δημοσθνη εναντον του Φιλππου της Μακεδονας, ο οποος θελε την ενοποηση των ελληνικν πλεων/κρατν σε ενιαο ελληνικ κρτος.

            Κατηγορον την κ.Μρκελ τι επιδικει να προσαρμοστον λοι στο μοντλο οικονομικς διαχερισης της Γερμανας. Αυτ θα εχε κποια αξα αν κποιος θα μποροσε να υποδεξει κποιο καλλτερο. Υπρχει; Αν ναι ας προταθε, αλλ σε κθε περπτωση εναι εκ των ν ουκ νευ, τι χρειζονται ενιαοι καννες και διαδικασες που λοι πρπει να τηρον και να εφαρμζουν για το κοιν συμφρον. Οι συνεχες αναβολς για λψη καθοριστικν αποφσεων, αλλ και οι «κουτσς», οι ελλιπες αυτς προτσεις που ακογονται μχρι τρα, απλ διαιωνζουν και δυστυχς επιδειννουν το πρβλημα.

            Μια και λα τα κρτη-μλη θεωρονται ιστιμα και το μεγαλτερο πρβλημα το χουμε εμες, ας αναλβουμε πρωτοβουλα να κνουμε εμες τις αναγκαες και ρηξικλευθες προτσεις για την οικονομικ ενοποηση, κτι που θα προστατεσει τους «αδνατους» και θα ενδυναμσει τους «δυνατος». Μια διακομματικ επιτροπ σοφν, ειδικν, οικονομολγων και ,τι λλο χρειαστε, να μελετσει το πρβλημα και να διατυπσει προτσεις, προτσεις που να πεθουν τι εναι προς το συμφρων λων. Προτσεις οι οποες θα εμπεριχουν ορθολογικ κατανομ κθε χρας-μλους, στοχευμνου αναπτυξιακο προγραμματισμο, με τα αντστοιχα κνητρα και αντικνητρα. Τις προτσεις αυτς θα μεταφρει με μφαση και αποφασιστικτητα ο Πρωθυπουργς στη σνοδο κορυφς, στε ο καθνας να αναλβει τις ευθνες του και τις συνπειες εξ αυτν, αλλ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ!!!   

 

Ο Νκος Αναγνωσττος, εναι Επιχειρηματας, πρην πλοαρχος του ΕΝ και φλος της ΨΑΔ. Σποδασε οικονομικ στο Πανεπιστμιο  του Sommercet και διατλεσε Πρεδρος του Δημοτικο Συμβουλου του Δμου Κηφισις.

 

 

 

           

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )