Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

Υπρχουν πολλο που ισχυρζονται τι το Σνταγμα εναι επαρκς και αν κτι φταει εναι οι νθρωποι. Ενισχουν μλιστα το επιχερημα τους λγοντας τι και οι θεκο νμοι εναι τλειοι και μως δεν εφαρμζονται. Επειδ το δετερο επιχερημα φανεται να εναι πιο δυνατ θα πρπει να τονιστε τι η τιμωρα για παρβαση  των θεκν νμων ανγεται σε μα μεταφυσικ δισταση την οποα δεν γνωρζουμε και δεν μπορομε να πιστοποισουμε τις συνπειες της παρβασης των νμων αυτν. Παραμνουμε μνο με την ασθηση τι τρα και οι νμοι αυτο παραβιζονται ατιμωρητ, πργμα που δεν μπορε να επιβεβαιωθε στην τελικ του φση. ρα το επιχερημα τι και οι θεκο νμοι παραβιζονται εναι αβσιμο και ψευδεπγραφο.

Ερχμενοι στο Σνταγμα, που αφορ το επιστητ και ως εκ τοτου εναι εξ ορισμο ευκολτερο να διερευνηθε, χω να πω τα ακλουθα. Εν το Σνταγμα ταν επαρκς οι θεσμο που ενχει δεν θα εχαν επιτρψει στις εκστοτε κυβερνσεις να χουν οδηγσει τη χρα σε κατσταση εθνικς υποτλειας και ξνης κατοχς διτι η εφαρμογ του Συντγματος πρεπε να ταν μεσα απαιτητ καθσον δεν ανγεται στο μεταφυσικ αλλ στο αισθητ, εδ και τρα.

Εν για αυτ φταιγαν οι απλο  λληνες πολτες λγω DNA ττε, θα εχαν την  δια συμπεριφορ και στις λλες χρες που πολλο διαβινουν, εν η εμπειρα δεχνει τι η εκε πολιτειακ συμπεριφορ τους εναι ψογη.

Απ ιδρσεως του Ελληνικο κρτους το 1832 μχρι σμερα τα Συντγματα εξυπηρετοσαν τα συμφροντας της εξουσας και για αυτ το κρτος ανκαθεν ταν μισητ απ τον λα, που διαισθνεται το ρλο της εξουσας, που πντα παραμνει σκοτεινς, αν και προσπαθον να τον πεσουν τι η εξουσα εκπηγζει απ αυτν και να του φορτσουν τις ευθνες για τις επιλογς του.

Αυτ τη δυσπιστα του λαο προς την εξουσα, που εκφρζεται με τη συσπερωση του σε μικρς κομματικς και διακομματικς ομδες εξυπηρτησης των αναγκν του, στις οποες ββαια δεν λεπει το ατομικ συμφρον ναντι του συλλογικο οτε και η συνδιαλλαγ, προσπαθον να μας πεσουν τι αποτελε δεγμα του κακο χαρακτρα μας και χι αποτλεσμα μας ληστρικς εξουσας στα περιθρια και τα σοκκια της οποας ο μσος πολτης προσπαθε να επιβισει. Η ανεπρκεια του Συντγματος φανεται στους κτωθι κριους τομες και αν κανες διαθτει περισστερο χρο για να εκφραστε μπορε να απαριθμσει και λλους .

  1. Δεν εξασφαλζει την ανεξαρτησα των τριν εξουσιν Εκτελεστικς, Νομοθετικς και Δικαστικς. Σμερα οι νομοθτες βουλευτς  εκλγονται με τη σημαα της εκτελεστικς εξουσας και εξαρτνται μεσα απ αυτ. σον αφορ τη δικαστικ εξουσα η εξρτηση της απ την εκτελεστικ εξουσα εναι σκανδαλωδς μεση.
  2. Δνει τη δυναττητα ισβιας παραμονς των διων προσπων στην εξουσα πργμα που δημιουργε κατεστημνα που χειρζονται τους μηχανισμος εξουσας του κρτους προς διον φελος δημιουργντας  την αποκαλομενη οικογενειοκρατα και κομματοκρατα.
  3. Με τη χρηματοδτηση των κομμτων που βρσκονται εντς της βουλς και κατ κποιο τρπο εκφρζουν επιβεβλημνες νοοτροπες τις οποες και συντηρε,  δεν δνει τη δυναττητα ανδειξης νων πολιτικν δυνμεων που αυτ τη στιγμ χει τσο μεγλη ανγκη ο τπος μας. χουμε φθσει στο σημεο που η πλειοψηφα του λαο χι μνο δεν αποδχεται το πολιτικ σστημα αλλ το χλευζει και το εξευτελζει δημσια  και εντοτοις δεν μπορον να ακουστον οι νες ιδες λγω μονοπλησης των ΜΜΕ που εξουσιζουν ακμη και τους κυβερνντες.
  4. Το υπρχον Σνταγμα δεν υπερασπζεται τα συμφροντα των ιθαγενν Ελλνων ναντι παρανμων, στω και οπλων, εισβολων και δεν μεριμν για την επιβωση του θνους Κρτους.
  5. Ο τοποτηρητς του Συντγματος, ο πρεδρος της Δημοκρατας, δεν αναδεικνεται με μεση εκλογ απ το λα αλλ προρχεται συνθως απ να των κυβερνντων κομμτων μσω του οποου αναδεχθηκε σαν προσωπικτητα και εκ φσεως εναι φορας των ιδεολογημτων του κμματος αυτο και γενικτερα της ισχουσας πολιτικς νοοτροπας  πργμα που τον στερε  του να εναι οραματιστς για το καλτερο, ταν αυτ αντιμχεται το σστημα και δεν χει εξουσα να  καθοδηγσει τις εξελξεις.

 Αλλομονο στο θνος μας εν γνουν εκλογς με το υπρχον Σνταγμα το χειρτερο εν γνει τχα Δημοψφισμα, που θα σκαρφιστε η παροσα κυβρνηση, τη στιγμ που αποδεδειγμνα το 60% – 70% των πολιτν  δεν αποδχεται το πολιτικ σστημα και απχει των εκλογν αναγκζεται να ψηφσει λευκ. Ττε η ρχουσα μειοψηφα θα θριαμβολογσει και θα πρει δυσμενες αποφσεις που θα μας δεσμεσουν για αρκετς γενες.

λληνες εναι ανγκη να υπερασπιστομε την πατρδα μας !

 

 O Ηλας Σταμπολιδης εναι Καθηγητς στο Πολυτεχνεο Κρτης

 Πηγ: ΠΟΛΙΤΙΚ ΘΕΩΡΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ  http://politicphilo.blogspot.com/2011/07/blog-post.html   

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )