Digital Direct Democracy
   
e-mail
-
-
 
- -
  - |
 
     
-  

;

Στις 28 Ιουλου του 2011 αναρτθηκε απ το Υπουργεο Εσωτερικν και τθεται σε δημσια διαβολευση μχρι τις 21 Αυγοστου του τρχοντος τους Σχδιο Νμου για τη «Διερυνση της μεσης και συμμετοχικς δημοκρατας με τη διενργεια δημοψηφσματος». Σμφωνα με το εισαγωγικ σημεωμα του υπουργεου:

 

Σε κθε αντιπροσωπευτικ δημοκρατα ο λας αναδεικνει περιοδικ τους εκπροσπους του στη Βουλ και, δι’ αυτς, την κυβρνηση. Η βολησ του της εξασφαλζει την πολιτικ νομιμοποηση στις αποφσεις που λαμβνει, γι’ αυτ και εναι χρσιμο να εκφρζεται χι μνο με τη διενργεια γενικν εκλογν αλλ και με προσφυγ σε δημοψφισμα.

Ττε το εκλογικ σμα καλεται να εκφρσει την προτμησ του σε συγκεκριμνο ζτημα που απασχολε την κοινωνα, διαμορφνοντας τσι δεσμευτικ επηρεζοντας αποφασιστικ τις επιλογς της κυβρνησης. Το δημοψφισμα εναι θεσμς μεσης και, εν πολλος, συμμετοχικς δημοκρατας και με την ενεργοποησ του ενισχεται η πολιτικ συμμετοχ, τοννεται η αντιπροσπευση, διευρνεται η δημοκρατα και εμβαθνεται η λακ κυριαρχα.

Στο Σνταγμ μας, πως διαμορφθηκε μετ την αναθερηση του 1985/1986, προβλπονται δο τποι δημοψηφσματος. Το πρτο αφορ κρσιμο εθνικ θμα, προεχντως σχετικ με την εξωτερικ πολιτικ και την εθνικ μυνα. Για τη διεξαγωγ του απαιτεται πρταση της κυβρνησης και απφαση της απλυτης πλειοψηφας των βουλευτν.

Ο λλος τπος δημοψηφσματος κατοχυρθηκε στην αναθερηση του 1985/1986. Αφορ ψηφισμνο νομοσχδιο που ρυθμζει σοβαρ κοινωνικ ζτημα, με εξαρεση τα δημοσιονομικ. Για την προκρυξ του απαιτεται πρταση των 2/5 και αποδοχ της απ τα 3/5 του συνλου του βουλευτν.

Αν και ο συντακτικς δεν παρχει ρητ σχετικ εξουσιοδτηση στον κοιν νομοθτη, η ψφιση εκτελεστικο νμου εναι απαρατητη, προκειμνου να εξειδικευτον οι συνταγματικο ορισμο. ταν ακμη προβλπονταν δημοψφισμα μνο για κρσιμα εθνικ θματα, θεσπστηκε ο ν. 350/1976. κτοτε και παρ τη συνταγματικ κατοχρωση ενς ακμη τπου του, δεν προωθθηκε η αναγκαα νομοθετικ ρθμιση.

τσι, η προσφυγ σε δημοψφισμα συναντ σοβαρ εμπδια. Με το προτεινμενο σχδιο νμου θεσπζονται οι αναγκαες ρυθμσεις για την ενεργοποηση του θεσμο. Οι επιμρους διατξεις του νομοσχεδου καταστρνονται σε οκτ κεφλαια και οι κυριτερες επιλογς του εναι οι εξς:

  • α) οροθετονται οι βασικς ννοιες, δηλαδ το κρσιμο εθνικ θμα, στο οποο δεν περιλαμβνονται μνο ζητματα εξωτερικς πολιτικς και εθνικς μυνα, αλλ και ζητματα γενικτερου ενδιαφροντος σχετικ με την πολιτικ, την κοινωνικ και την οικονομικ ζω της χρας, το ψηφισμνο νομοσχδιο, το σοβαρ κοινωνικ ζτημα και το δημοσιονομικ ζτημα,
  • β) ψηφζουν σοι εναι γραμμνοι στους εκλογικος καταλγους και την ημρα της ψηφοφορας βρσκονται εντς των ορων της χρας,
  • γ) η ψηφοφορα διεξγεται σε εκλογικς περιφρειες και ταυτχρονα σε λη την επικρτεια,
  • δ) οι ψηφοφροι καλονται να εκφρσουν την προτμησ τους σε ντυπο ψηφοδλτιο, το οποο περιχει το ερτημα και τις δυνατς απαντσεις, πως καθορζονται απ τη Βουλ,
  • ε) επικρατε η απντηση που συγκεντρνει την απλυτη πλειοψηφα των εγκρων ψηφοδελτων, στα οποα δεν προσμετρνται τα λευκ,
  • στ) η ετυμηγορα του εκλογικο σματος εναι συμβουλευτικ για την κυβρνηση, με εξαρεση την περπτωση δημοψηφσματος για ψηφισμνο νομοσχδιο, οπτε χει δεσμευτικ περιεχμενο, αρκε να πρει μρος στην ψηφοφορα τουλχιστον το πενντα τοις εκατ (50%) σων εναι γραμμνοι στους εκλογικος,
  • ζ) η οικονομικ διαχεριση και η δημσια προβολ υπκεινται στις ρυθμσεις που  διπουν τις γενικς βουλευτικς εκλογς, και
  • η) το αποτλεσμα της ψηφοφορας και, εν γνει, το κρος του δημοψηφσματος ελγχεται απ το Αντατο Ειδικ Δικαστριο.

                                                                                                                  http://www.opengov.gr/ypes/?p=1149

 

        Εκενο που πρωτστως παρατηρε κανες, κπληκτος σγουρα αν εναι ανυποψαστος, χει να κνει με το γεγονς τι, εν η προσφυγ σε δημοψφισμα προβλπεται συνταγματικ απ την αναθερηση του 1985/86, δηλαδ εδ και 25 χρνια, καμα απ τις κυβερνσεις που μεσολβησαν δεν φρντισε λο αυτ το διστημα – και μιλμε για να τταρτο του αινα – να φρει προς ψφιση στην Ελληνικ Βουλ τον αναγκαο εκτελεστικ νμο, προκειμνου να καταστε εφαρμοστ η σχετικ πρβλεψη του συντγματος και να εναι εφικτ η διενργεια δημοψηφισμτων. Το εκπληκτικτερο ββαια εναι τι καννα απ τα εκστοτε κμματα της αντιπολτευσης και δη οι πολιτικς δυνμεις του λεγμενου προοδευτικο χρου δεν ανακνησαν ποτ το ζτημα. Με λλα λγια, οι πολιτικο αντιπρσωποι των Ελλνων πολιτν φρντισαν για δυμισι δεκαετες να αφσουν ανενεργ να ρθρο του συντγματος που δικαινει τον διακηρυγμνο δημοκρατικ του χαρακτρα περισστερο απ οποιαδποτε λλο.

            Ας μη γινμαστε μως μεμψμοιροι. Η Ελληνικ Βουλ εναι τοιμη, στω και καθυστερημνα, να κνει να μικρ βμα προς την πραγματικ δημοκρατα. Εκε μως που εμαστε τοιμοι να αναφωνσουμε ενθουσιωδς το «κλλιο αργ παρ ποτ» και να θριαμβολογσουμε για την πρτη στρατηγικ νκη του κινματος «των αγανακτισμνων πολιτν» και των «Πλατειν», που σπρωξε την κυβρνηση σ’ αυτ το βμα με τη σθεναρ του απατηση για μεση δημοκρατα,  μια προσεκτικτερη ματι στο Σχδιο Νμου μς κβει τη φρα. Δυστυχς δεν πρκειται για θραμβο του κινματος αλλ για τακτικ ελιγμ της κυβρνησης. ναν ελιγμ μλιστα απ τον οποο οι δυνμεις του ισχοντος πολιτικο συστματος προσδοκον να αποκομσουν μακροπρθεσμα πολλ οφλη. Τη δυσοωνη αυτ διαπστωση υπαγορεουν δο σημεα τα οποα πολ εκολα μπορε κανες να εντοπσει τσο στο παραπνω εισαγωγικ απσπασμα σο και στο πλρες κεμενο του Σχεδου Νμου.

            Το πρτο απ τα δο επμαχα σημεα βρσκεται στον διο τον ττλο του:   «Διερυνση της μεσης και συμμετοχικς δημοκρατας με τη διενργεια δημοψηφσματος». Σκπιμα εδ τθενται μαζ και συνδονται παρατακτικ οι ννοιες της «μεσης» και της «συμμετοχικς» δημοκρατας για να προκληθε στη συνεδηση του πολτη η απαιτομενη σγχυση και συνεκδοχικ η ικανοποηση στο θυμικ του τι επιτλους η δημοκρατα βαθανει. πως διεξοδικ χουμε εξηγσει στο πρσφατα δημοσιευμνο δοκμιο «Η κρση του κοινοβουλευτισμο και το ατημα της μεσης δημοκρατας»[i] η λεγμενη συμμετοχικ δημοκρατα χι μνο δεν χει καμα σχση με την μεση, αλλ χει επινοηθε ακριβς για να υπονομεσει τη διεκδκησ της.  Πρκειται για να μοντλο σχεδιασμνο απ την πλρως ομονοοσα με το πολιτικ σστημα διανηση της νεοτερικτητας, που στχο χει να δημιουργσει στους πολτες την ψευδασθηση της συμμετοχς πλθοντας δο ψευδεπγραφα κοινωνικοπολιτικ μορφματα, την «Κοινωνα των Πολιτν» και τις «Μη κυβερνητικς Οργανσεις», τα οποα λειτουργον στη βση των αρχν του εθελοντισμο και της επικουρικτητας, εν την δια στιγμ εναι κρατικ διευθυνμενα. δη μλιστα μσα σε λγα χρνια λειτουργας τα μορφματα αυτ χουν αποκαλψει τον εκτρωματικ τους χαρακτρα, αρκε να αναλογιστε κποιος το ρλο των περφημων «Ανεξρτητων Αρχν» και να ανατρξει σε πρσφατα δημοσιεματα σχετικ με τη σκανδαλδη χρηματοδτηση και οικονομικ διαχεριση των «Μη Κυβερνητικν Οργανσεων». Για να μη μακρηγορομε, η διαφορ ανμεσα στη συμμετοχικ και την μεση δημοκρατα εναι ανλογου ερους με αυτ ανμεσα στον καθαρ καπιταλισμ και τον αμιγ σοσιαλισμ. Η συμμετοχικ, επιβεβαινοντας τον προσδιορισμ της, ζητει απ τον πολτη μια τυπικ συμμετοχ, επικυρωτικ των αποφσεων που λαμβνουν οι επαγγελματες πολιτικο και τα οικονομικ κντρα που τους στηρζουν, εν η μεση απαιτε απ τους πολτες να παρνουν οι διοι τις αποφσεις και να αναλαμβνουν  την ευθνη για αυτς με πλρη επγνωση τι θα πληρσουν και το κστος για την ποια αστοχα.   Η τατισ τους, λοιπν, απ τον Υπουργ Εσωτερικν χει να και μνο σκοπ: να αποδυναμσει σταδιακ και να φενακσει την απατηση των πολιτν για μεση, για γνσια, για πραγματικ δημοκρατα.

            Αν κποιος, ωστσο, διατηρε αμφιβολες για τον περιγραφμενο δλο των κρατοντων, οι οποοι δεν εννοον να εγκαταλεψουν τσι εκολα την απλχερη εξουσα που τους χρισε ο κοινοβουλευτισμς και τα απορροντα απ αυτ προνμια, ρχεται το δετερο σημεο για να τις εξαλεψει: «η ετυμηγορα του εκλογικο σματος εναι συμβουλευτικ για την κυβρνηση, με εξαρεση την περπτωση δημοψηφσματος για ψηφισμνο νομοσχδιο, οπτε χει δεσμευτικ περιεχμενο, αρκε να πρει μρος στην ψηφοφορα τουλχιστον το πενντα τοις εκατ (50%) σων εναι γραμμνοι στους εκλογικος καταλγους». Τα σχλια περιττεουν. Δε χρειζεται να εναι κανες εμβριθς αναλυτς για να κατανοσει τι τα δημοψηφσματα που μας επιφυλσσουν οι εκστοτε κοινοβουλευτικς πλειοψηφες στη βση του υπ ψφιση νομοσχεδου θα εναι εντελς προσχηματικ και επικυρωτικ προειλημμνων απ τις διες αποφσεων. Εναι δε ηλου φαειντερον τι θα επιλγονται τεχνηντως θματα που διχζουν την κοινωνα, πως εκενο για παρδειγμα της μονιμτητας των δημοσων υπαλλλων, για να πειστε ο πολτης τι η μεση δημοκρατα χι μνο δεν εναι πανκεια, αλλ προκαλε και κοινωνικς αναστατσεις. Το ισχον πολιτικ σστημα και οι εξουσιαστς του αποδεικνουν για μια ακμη φορ τι στο νομα της πολπαθης δημοκρατας εναι ικανο να εξυφνουν τις πιο περτεχνες θεσμικς δολοπλοκες και να κνουν Ρωμαους αυτοκρτορες και Οθωμανος τοπρχες να μοιζουν με αγγελοδια.

            Εναι, τλος, δσκολο να διαφγει της προσοχς μας η επιλογ της νομοθετικς εξουσας να επιβλει ως αποκλειστικ την  εντελς παρωχημνη, δυσλειτουργικ και δαπανηρ φυσικ (με την ννοια της διεξαγμενης σε φυσικ χρο με το ντυπο ψηφοδλτιο και την πατροπαρδοτη κλπη)  εκλογικ διαδικασα σε μια εποχ που οι ψηφιακς (διαδκτυο, κινητ τηλφωνο) ψηφοφορες εναι και τεχνικ εφικτς και ασφαλες. Απδειξη περ τοτου συνιστ το παρδειγμα της Εσθονας, που χει δη τεθε σε ισχ νομοσχδιο σμφωνα με το οποο λες οι επικεμενες εκλογικς αναμετρσεις θα διεξγονται ψηφιακ. Ακμη και σε αυτ την επιλογ λανθνει η απροθυμα των κυβερνντων να ενισχσουν ουσιαστικ το δημοκρατικ πολτευμα και η επιδωξ τους να δυσχερνουν κθε συναφ προσπθεια, ακμη και την πιο υποτυπδη.

            Ωστσο, παρ τις μελαγχολικς μας διαπιστσεις και την απαισιοδοξα που μοιραα γενν αυτ το Σχδιο Νμου, απ εμς τους πολτες εξαρτται το εν η συγκεκριμνη εξλιξη θα καταστε ελπιδοφρα. Γιατ μπορε να αποτελε ναν τακτικ ελιγμ του πολιτικο συστματος, αλλ καλομαστε να συνειδητοποισουμε τι στον ελιγμ αυτ οι ταγο του οδηγθηκαν απ την ανγκη να καταλαγισουν την ορμ του ανοργνωτου μεν, πλην μως ανυπκριτου και απαιτητικο, κινματος των αγανακτισμνων πολιτν, απ τη γενικευμνη δυσφορα μας και κυρως απ τις πρωτγνωρες στο μεταπολιτευτικ σκηνικ πρξεις μπρακτης αποδοκιμασας του πολιτικο προσωπικο. ρα, αντ να αφεθομε μοιρολατρικ στη σαγνη του πολιτικο τους παιγνου, μηρυκζοντας ζαλισμνοι τα λγα φλλα αμεσοδημοκρατικς δφνης που μας δνουν, καλ θα κνουμε να σφξουμε - με κθε ειρηνικ μσο και με ιδιατερη επιμλεια στην περιφρορηση απ τις συνθεις προβοκτσιες - τον κλοι γρω τους μχρι να αποφασσουν να γνουν αυτ που η πραγματικ δημοκρατα ορζει, απλο δηλαδ εντολοδχοι και εκτελεστς των αποφσεων του πολιτικο σματος. Εναι κατλληλη η στιγμ να μετατρψουμε το παθητικ κνημα αγανκτησης σε ενεργητικ κνημα διεκδκησης με δεσπζον πρταγμα την μεση δημοκρατα. Κτι ττοιο ββαια απαιτε συνεχ εγργορση και πολλ δουλει, τσο θεωρητικ σο και πρακτικ.

 

 

 Ο Βαγγλης Κλιοσης σποδασε Ιστορα  και εργζεται ως φιλλογος στη δημσια δευτεροβθμια εκπαδευση.  χει εκδσει:  μια ποιητικ συλλογ ("Ακροβασες", Εκδσεις ψιλον, 1991), μια συλλογ διηγημτων ("μηρος εταρας", Εκδσεις Καστανιτη, 1997), να μυθιστρημα ("Και τρα τι θα γνουμε χωρς τρομοκρτες, Εκδσεις Καστανιτη, 2006)  και το δοκμιο «Η κρση του κοινοβουλευτισμο και το ατημα της μεσης Δημοκρατας»,  Εκδσεις Χρστος Ε. Δαρδανς 2011. Εναι μλος του Συνδσμου των Φλων της Ψηφιακς μεσης Δημοκρατας.    

 

 

2009-2012 ALL ABOUT WEB ( , Web development, )